gara-ren domeinua - Denbora? */ function hizkuntza(){ $hiz = $_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]; if($hiz != "-"){ $hiz = substr($hiz, 0, 2); } return $hiz; } function hizkuntza_ezarri($hizkuntza){ setcookie("Hizkuntza", $hizkuntza, time()+3600*24*365, "/"); } function egiaztatu($hiz){ switch($hiz){ case "eu": $hizkuntza = "eu"; break; case "es": $hizkuntza = "es"; break; case "fr": $hizkuntza = "fr"; break; case "en": $hizkuntza = "en"; break; default: $hizkuntza = "eu"; break; } return $hizkuntza; } $cok = @$_COOKIE["Hizkuntza"]; if(@$_GET['Hizk']){ $hiz = $_GET['Hizk']; $hizkuntza = egiaztatu($hiz); hizkuntza_ezarri($hizkuntza); } elseif(!$cok){ $hizkuntza = hizkuntza(); $hizkuntza = egiaztatu($hizkuntza); hizkuntza_ezarri($hizkuntza); } else{ $hizkuntza = $cok; } /*$art = $hizkuntza.".php"; if(is_file('../hizkuntzak/'.$art)){ include('../hizkuntzak/'.$art); } elseif(is_file('../../hizkuntzak/'.$art)){ include('../../hizkuntzak/'.$art); } else{ include('./hizkuntzak/'.$art); }*/ //echo "Aukeratutako hizkuntza: ".$hizkuntza; ?> Info7

BILAKETAK